شرایط و قوانین

شرایط و قوانین فروشگاه اینترنتی بوتنی

به فروشگاه اینترنتی بوتنی خوش آمدید. از کاربران محترم فروشگاه تقاضا می شود
که شرایط و قوانین زیر را به دقت مطالعه نمایند.
درصورتی که مایل باشید می توانید مجله خبری سایت ما را نیز مشاهده کنید.

پذیرش

مطالعه فروشگاه و استفاده از آن، به منزله موافقت شما با تبعیت و التزام به سیاست
حفظ حریم خصوصی به شرح زیر است که به همراه «شرایط و ضوابط» ، بر رابطه ما با شما در خصوص این فروشگاه اینترنتی حاکم است.
این وب سایت تحت حاکمیت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و عرف جاری قرار دارد.
در صورت عدم موافقت با هر یک از شرایط زیر، دسترسی و استفاده از این فروشگاه ممنوع است.

شناسه کاربری، رمز عبور و دسترسی محدود

دسترسی به قسمت های مشخصی از فروشگاه ممکن است محدود شود.
فروشگاه اینترنتی بوتنی حق دارد بنا بر صلاحدید خود، دسترسی به [سایر] قسمت های فروشگاه، و یا کل فروشگاه را محدود نماید.
چنانچه فروشگاه اینترنتی بوتنی به منظور امکان دسترسی به قسمت های
مشخص فروشگاه یا سایر محتویات یا خدمات، شناسه کاربری و رمز عبور در اختیارتان قرار دهد، شما باید اطمینان حاصل نمایید که شناسه و رمز عبور محرمانه حفظ شود. همچنین، نباید آن ها را بدون رضایت کتبی قبلی و صریح فروشگاه مستقیماً یا غیر مستقیم، برای هیچ شخص حقیقی یا حقوقی افشا نمایید..
لطفا توجه داشته باشید که فروشگاه می تواند شناسه کاربری و رمز عبور را بنابر صلاحدید خود و بدون اطلاع و توضیح قبلی، غیر فعال نماید.

کپی رایت

حق کپی رایت فروشگاه تحت مالکیت یا لیسانس فروشگاه اینترنتی بوتنی است.
توزیع، تکثیر، اقتباس، انتشار، نمایش، هایپرلینک، انتقال، بهره‌برداری تجاری، فروش، اجاره، لیسانس فرعی و واگذاری اطلاعات هریک از قسمت ها به هر شیوه و با هر وسیله، و همچنین ذخیره آن در سیستم بازیابی اطلاعات، بدون رضایت فروشگاه ممنوع است.
با این وجود، بازدید یا دانلود مطالب فروشگاه به منظور استفاده شخصی مجاز است.

علامت تجاری

تمامی علائم تجاری، لوگوها و علامت خدمات ثبت شده یا ثبت نشده که در فروشگاه نمایش داده شده یا مورد استفاده قرار گرفته، تحت مالکیت فروشگاه اینترنتی بوتنی آن است.
بدون رضایت فروشگاه هیچ یک از مفاد فروشگاه دلالت صریح، ضمنی یا استاپل، بر مجوز استفاده از علائم تجاری، لوگوها و علائم خدمات نخواهد داشت. سوء استفاده یا کپی برداری از علائم تجاری بدون اجازه کتبی آی.ام.سی.سی ممنوع است.

عدم ضمانت

این فروشگاه براساس «آنچه که هست» ایجاد شده و هیچ گونه اظهار یا تضمینی،
صریح یا ضمنی، در مورد عملکرد آن یا اطلاعات، محتویات، لینک ها و صحت یا دسترسی دائمی به هر یک از موارد مذکور، ارائه نمی شود. استفاده از این فروشگاه بیانگر قبول خطرات احتمالی توسط شماست. عدم وجود ویروس و یا دیگر اجزای مضر در
فروشگاه و خدمات آن، و یا دسترسی دائمی به فروشگاه یا بدون خطا بودن آن تضمین
نمی شود. هیچ یک از محتویات فروشگاه برای ارائه مشاوره نیست و به این منظور ایجاد نشده است.


همچنین پیوند به وب سایت های اشخاص ثالث (در صورت وجود) صرفاً جهت آسودگی شماست. چنین وب سایت هایی توسط اشخاص ثالث اجرا و کنترل می‌شود و
فروشگاه هیچ گونه مسئولیت و ضمانتی در مورد محتوا و ایمنی آنها ندارد.
در رابطه با مطالب وب سایت و یا خود آن، هیچ نوع ضمانت صریح، ضمنی یا قانونی از جمله در خصوص عدم نقض حقوق شخص ثالث، حق مالکیت، ارزش تجاری، کیفیت رضایت بخش و یا مناسب بودن جهت یک هدف خاص، داده نمی شود.

عدم مسئولیت

فروشگاه اینترنتی بوتنی در مورد محتویات یا استفاده از فروشگاه، و یا خود وبسایت، در قبال شما یا هر فرد دیگری نسبت به هرگونه ادعا، یا ضرر و زیان مستقیم یا غیرمستقیم،
از جمله (و نه محدود به) هر گونه خسارت کسب و کار، ضرر نسبت به عواید، درآمد، سود و یا پس انداز پیش بینی شده، از دست دادن قراردادها و یا روابط تجاری، لطمه به شهرت و یا حسن نیت، یا از دست دادن و یا تخریب اطلاعات و داده ها، و یا هک شدن داده ها، یا هر نوع ادعای دیگری، (چه تحت حقوق قراردادها، حقوق مسئولیت مدنی و غیره) مسئولیتی ندارد.
عدم مسئولیت مذکور حتی در صورت آگاهی فروشگاه اینترنتی بوتنی از ضرر احتمالی نیز اعمال خواهدشد. با استفاده از فروشگاه، شما موافقت می نمایید که شروط راجع به محدودیت مسئولیت، معقول است و شما آن ها را پذیرفته و بدان ها پایبند خواهید بود.

تغییر

شرایط و قوانین حاضر ممکن است تغییر کند و فروشگاه اینترنتی بوتنی حق اصلاح این شرایط را در هر زمان و به هر صورت، به صرف تشخیص خود و بدون اطلاع قبلی، حفظ
می نماید. شرایط و قوانین جدید از تاریخ انتشار در فروشگاه، بر نحوه استفاده از آن اعمال خواهد شد، و ممکن است نسبت به داده ها و اطلاعات شخصی و تنظیمات پیشین مؤثر باشد. استفاده از فروشگاه حاضر بیانگر پذیرش تمامی موارد اصلاحی است.

جبران خسارات

شما متعهد خواهید بود که فروشگاه اینترنتی بوتنی، و همچنین شرکا و اعضا،
شرکت مادر، شرکت‌های فرعی و دیگر شرکت‌های وابسته، مأموران، مدیران، کارکنان و اشخاص خسارت دیده و یا در معرض خسارت را در برابر موارد زیر که که ناشی
از استفاده یا سوء استفاده از این فروشگاه یا نقض هر یک از شرایط و قوانین
یا تخلف از هریک از قوانین و مقررات قابل اعمال یا هرگونه عرف و استاندارد
ملی و بین‌المللی باشد، مصون نگه داشته و از آن ها جبران خسارت نمایید.
هرگونه زیان، خسارت، مسئولیت، دعوا و هزینه ، از جمله هزینه دادرسی و یا
مبالغ پرداخت شده برای حل و فصل اختلافات.

انصراف

عدم درخواست فروشگاه اینترنتی بوتنی نسبت به اجرای تعهدات موضوع
این شرایط و قوانین، به منزله انصراف از حقوق قانونی یا سایر حقوق مورد توافق
یا قبول نقض آنان تلقی نخواهدبود. این فروشگاه می‌تواند حقوق ویا تعهدات مذکور در این شرایط و قوانین را بدون اطلاع یا رضایت شما منتقل نماید. شما حق واگذاری هیچ یک از حقوق و تعهدات مندرج در شرایط و ضوابط حاضر، یا حقوق و تعهدات ناشی از هر گونه فعل یا ترک فعل مرتبط با آن را نخواهید داشت.

لینک ها

فروشگاه اینترنتی بوتنی تمامی وب سایت‌های لینک شده با وب سایت خود را ارزیابی نکرده است و در خصوص موضوعات چنین وب سایت‌هایی، مسئولیتی بر عهده ندارد. وجود هر لینک، دلالت بر تأیید آن توسط سایت این فروشگاه نخواهد داشت. خطر استفاده از هریک از لینک هاصرفاً بر عهده خود کاربر است.

قانون حاکم

استفاده از این فروشگاه، تسهیلات، خدمات و یا محصولات ارائه شده در آن،
به منزله پذیرش حاکمیت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر هر گونه دعوای مربوط به فروشگاه اینترنتی بوتنی است. لذا، دادگاه ها و مراجع قانونی ایران از صلاحیت انحصاری در خصوص هرگونه دعوا یا اختلاف برخوردارند.

تمامیت قرارداد

شرایط و قوانین حاضر به همراه «سیاست حفظ حریم خصوصی»، تمامی توافق
میان شما و فروشگاه اینترنتی بوتنی را در ارتباط با استفاده از این فروشگاه تشکیل
می دهد و هیچ توافق دیگری، اعم از کتبی یا شفاهی، وجود نداشته و طرفین را ملتزم
نمی نماید.تمامی توافقات، تفاهم نامه‌ها واظهارات پیشین به وسیله شرایط و قوانین
حاضر جایگزین می شود. هر یک از طرفین اظهار می نماید که هیچ توافق یا تفاهم نامه همزمان دیگری در ارتباط با موضوع این شرایط و قوانین وجود ندارد که محتوای آن
در توافق حاضر مندرج نشده باشد.

تماس با ما

درصورت داشتن هر گونه سوال در خصوص سیاست حفظ حریم خصوصی، لطفا با ما تماس بگیرید.
تهران –خیابان ملت – کوچه کاوه –کوچه بن بست اول – پلاک یک-طبقه اول – واحد ۳
ایمیل : admin@botnylegend[dot]ir
شماره تماس کد تهران۰۲۱ :
۳۳۹۸۰۰۱۸

۳۳۹۸۰۹۰۸
۰۹۱۲-۳۴۵-۹۳۷۶